0904 888 080

Cài áo ngọc trai

Sắp xếp:
- 15% Cài áo ngọc trai 2 Cành Ô liu OLIVE PEARL(8-9ly) - CTJ5106
510.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai 2 Cành Ô liu OLIVE PEARL(8-9ly) - CTJ5106

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

500.000₫

Cài áo ngọc trai 9 mẫu đẹp Drop PEARL(9-10ly) - CTJ5127

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 10% Cài áo ngọc trai Bông lúa ARISTA PEARL(9-10ly) - CTJ5126
540.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Bông lúa ARISTA PEARL(9-10ly) - CTJ5126

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

660.000₫

Cài áo ngọc trai Cành hoa đào Peach Blossom PEARL(6-8ly) - CTJ5137

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 25% Cài áo ngọc trai Cao cấp Hoco Pearl(6-12ly) - CTJ2102
600.000₫
800.000₫

Cài áo ngọc trai Cao cấp Hoco Pearl(6-12ly) - CTJ2102

Cài áo ngọc trai Cao cấp Hoco Pearl(6-12ly) - CTJ2102

- 7% Cài áo ngọc trai Chim công GLOSBE PEARL(8-9ly) - CTJ5125
560.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Chim công GLOSBE PEARL(8-9ly) - CTJ5125

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 13% Cài áo ngọc trai Chim cú mèo OWL PEARL(8-9ly) - CTJ5122
520.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Chim cú mèo OWL PEARL(8-9ly) - CTJ5122

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 17% Cài áo ngọc trai Chim thiên nga SWAN PEARL(8-10ly) - CTJ5121
500.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Chim thiên nga SWAN PEARL(8-10ly) - CTJ5121

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

690.000₫

Cài áo ngọc trai Chùm hoa TRILLIUM PEARL(6-6ly) - CTJ5135

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 23% Cài áo ngọc trai Con bướm trắng WBUTTERFLY PEARL(9-10ly) - CTJ5139
460.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Con bướm trắng WBUTTERFLY PEARL(9-10ly) - CTJ5139

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 12% Cài áo ngọc trai Con bướm trắng WBUTTERFLY2 PEARL(7-9ly) - CTJ5134
530.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Con bướm trắng WBUTTERFLY2 PEARL(7-9ly) - CTJ5134

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 15% Cài áo ngọc trai đôi cành nguyệt quế LAUREL PEARL(7-8ly) - CTJ5111
510.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai đôi cành nguyệt quế LAUREL PEARL(7-8ly) - CTJ5111

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

680.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa anh đào SAKURA PEARL(8-9ly) - CTJ5130

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 20% Cài áo ngọc trai Hoa Cúc 25 cánh sao DAISY PEARL(9-10ly) - CTJ5102
480.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa Cúc 25 cánh sao DAISY PEARL(9-10ly) - CTJ5102

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 28% Cài áo ngọc trai Hoa đôi IRIS PEARL(9-10ly) - CTJ5101
430.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa đôi IRIS PEARL(9-10ly) - CTJ5101

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 18% Cài áo ngọc trai Hoa hồng trắng ROSE PEARL(9-10ly) - CTJ5136
490.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa hồng trắng ROSE PEARL(9-10ly) - CTJ5136

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

640.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa mai vàng APRICOT PEARL(9-10ly) - CTJ5140

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 13% Cài áo ngọc trai Hoa may mắn LUCKY PEARL(7-9ly) - CTJ5133
520.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa may mắn LUCKY PEARL(7-9ly) - CTJ5133

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 23% Cài áo ngọc trai Hoa mây tím CLOUDS PEARL(8-9ly) - CTJ5117
460.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa mây tím CLOUDS PEARL(8-9ly) - CTJ5117

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 15% Cài áo ngọc trai hoa phượng DELONIX PEARL(9-10ly) - CTJ5112
510.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai hoa phượng DELONIX PEARL(9-10ly) - CTJ5112

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 7% Cài áo ngọc trai Hoa sao nháy COSMOS PEARL(8-9ly) - CTJ5124
560.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa sao nháy COSMOS PEARL(8-9ly) - CTJ5124

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 8% Cài áo ngọc trai Hoa sen đá  STONELOTUS PEARL(7-9ly) - CTJ5120
555.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa sen đá STONELOTUS PEARL(7-9ly) - CTJ5120

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 12% Cài áo ngọc trai Hoa thủy tiên Daffodils PEARL(9-10ly) - CTJ5141
530.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa thủy tiên Daffodils PEARL(9-10ly) - CTJ5141

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 7% Cài áo ngọc trai Hoa tulip đôi DTULIP PEARL(8-9ly) - CTJ5116
560.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa tulip đôi DTULIP PEARL(8-9ly) - CTJ5116

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 28% Cài áo ngọc trai Hoa tulip trắng WTULIP PEARL(9-10ly) - CTJ5138
430.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa tulip trắng WTULIP PEARL(9-10ly) - CTJ5138

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 40% Cài áo ngọc trai Hoa tulip TULIP PEARL(8-9ly) - CTJ5115
360.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa tulip TULIP PEARL(8-9ly) - CTJ5115

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 15% Cài áo ngọc trai Hoa tuyết 6 nhánh SNOWFLAKES PEARL(8-9ly) - CTJ5105
510.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa tuyết 6 nhánh SNOWFLAKES PEARL(8-9ly) - CTJ5105

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 22% Cài áo ngọc trai Hoa vạn phúc 5 cánh xanh WRIGHTIA PEARL(9-10ly) - CTJ5102
470.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Hoa vạn phúc 5 cánh xanh WRIGHTIA PEARL(9-10ly) - CTJ5102

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 3% Cài áo ngọc trai kiểu Đài sen PEARL(9-10ly) - CTJ5144
580.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai kiểu Đài sen PEARL(9-10ly) - CTJ5144

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 17% Cài áo ngọc trai kiểu Lá đôi PEARL(9-10ly) - CTJ5143
500.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai kiểu Lá đôi PEARL(9-10ly) - CTJ5143

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 28% Cài áo ngọc trai kiểu lông chim PLUME PEARL(8-9ly) - CTJ5100
430.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai kiểu lông chim PLUME PEARL(8-9ly) - CTJ5100

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 7% Cài áo ngọc trai kiểu mặt trời SUN PEARL(8-9ly) - CTJ5123
560.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai kiểu mặt trời SUN PEARL(8-9ly) - CTJ5123

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 20% Cài áo ngọc trai Kiểu nơ BOW PEARL(7-9ly) - CTJ5131
480.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Kiểu nơ BOW PEARL(7-9ly) - CTJ5131

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 3% Cài áo ngọc trai kiểu Nơ PEARL(9-10ly) - CTJ5148
580.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai kiểu Nơ PEARL(9-10ly) - CTJ5148

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 15% Cài áo ngọc trai lá Cẩm nhung MUTABILIS PEARL(9-10ly) - CTJ5113
510.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai lá Cẩm nhung MUTABILIS PEARL(9-10ly) - CTJ5113

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 18% Cài áo ngọc trai Lá mì 7 mũi  PLANTAE PEARL(8-9ly) - CTJ5119
490.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Lá mì 7 mũi PLANTAE PEARL(8-9ly) - CTJ5119

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 15% Cài áo ngọc trai Lá phong ACER PEARL(8-9ly) - CTJ5109
510.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Lá phong ACER PEARL(8-9ly) - CTJ5109

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 27% Cài áo ngọc trai Lá sen LLEAF PEARL(9-10ly) - CTJ5132
440.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Lá sen LLEAF PEARL(9-10ly) - CTJ5132

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 5% Cài áo ngọc trai Lông công PEARL(9-10ly) - CTJ5142
570.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Lông công PEARL(9-10ly) - CTJ5142

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

780.000₫

Cài áo ngọc trai Thiên thần Angel PEARL(8-9ly) - CTJ5129

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

- 7% Cài áo ngọc trai Thiếu nữ Múa ba lê BALLET PEARL(9-10ly) - CTJ5114
560.000₫
600.000₫

Cài áo ngọc trai Thiếu nữ Múa ba lê BALLET PEARL(9-10ly) - CTJ5114

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

880.000₫

Cài áo ngọc trai Vòng nguyệt quế Laurel wreath PEARL(6-7ly) - CTJ5128

Ngọc Trai được xem là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Không giống như những loại đá quý khác được hình thành và khai thác trong lòng đất. Ngọc trai được thai nghén từ một cơ thể sống trong lòng đại dương, biển hồ qua...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: